Κατηγορία: Tokens, Programmable Products, NFTs
Σκοπός: Βιωσιμότητα & Επαυξημένη Πραγματικότητα
Χρήσεις: Επαγγελματική ή Ιδιωτική
Μορφή: Φυσική & Ψηφιακή (#PhysioDigital)
Μονάδα Προγράμματος: Giftbag (GFB)
Engagement: Over The Counter
Ιδιοκτησία: 100%
Εξαργυρώσεις: Ευρώ (€)
Οδηγίες: Συμπεριλαμβάνονται
Έτος Παραγωγής: © 2021
Παραγωγή: Έναυσις Creative Industries
Backed by: Made in Athens