• Ημερομηνίες και Ώρες Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων στην διεύθυνση που έχει ορισθεί κατά την παραγγελία κυμαίνεται από 24 εώς 96 ώρες για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας,από την στιγμή που υπάρχει σε διαθεσιμότητα στην εταιρεία.

  • Καθυστέρηση Παραγγελίας

Η παραγγελία δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία με τον πελάτη/χρήστη. Π.χ. εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του ή  τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί δεν είναι σωστά ενημερωμένα. Επίσης δύναται να καθυστερήσει σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση η fireworksmarket.gr θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να τον ενημερώσει σχετικά.

  • Παραλαβή παραγγελίας

Η παράδοση του προϊόντος γίνεται μόνο στον ίδιο τον αγοραστή κατόπιν επίδειξης στον μεταφορέα της πρωτότυπης ταυτότητας ή διαβατηρίου του και ταύτισης των προσωπικών του στοιχείων.
‘Ύστερα από την υπογραφή – αποδοχή- του πελάτη/παραλήπτη του σχετικού παραστατικού, δεν αναγνωρίζονται τυχόν αμφισβητήσεις που αφορούν την παράδοση.

 

  • Προστασία στην παραλαβή των προϊόντων

Όλοι οι πελάτες παρακαλούνται να αποσυσκευάσουν με προσοχή τα παρεληφθέντα δέματα και να ειδοποιήσουν την fireworksmarket.gr  σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας τους αυθημερόν.